Actors & Actresses

 • Lee Min Ho (1987)

  Lee Min Ho (1987)

  • 이민호,李敏镐,李敏鎬,李民浩,イ・ミンホ,Ли Мин Хо,И Мин-хо,Лі Мін Хо,لي مين هو,إي من هو,لی مین ھو,อี มิน-โฮ,ली मिन-हो,లీ మిన్ హో,லீ மின் ஹோ,Լի Մին Հո
  • Seoul, South Korea
  • June, 22, 1987
  • Height: 185 CM
  • Viewed: 250526
 • Lee Jong Seok (1989)

  Lee Jong Seok (1989)

  • 이종석,李鐘碩,李鐘奭,Yi Jong Seok,Lee Jong Suk,Yi Jong Suk,イ・ジョンソク,Ли Джон Сок,Лі Чон Сок,อี จง-ซ็อก,ली जोंग सुक,Լի Ջոնգ Սոկ,I Dzsongszok,إي جونغ سوك,اى جونج سوك
  • Suwon-si, South Korea
  • September, 14, 1989
  • Height: 186 CM
  • Viewed: 250510
 • Ji Chang Wook (1987)

  Ji Chang Wook (1987)

  • 지창욱,池昌旭,Ji Chang Wuk
  • Anyang, South Korea
  • July, 05, 1987
  • Height: 178 CM
  • Viewed: 250505
 • Song Joong Ki (1985)

  Song Joong Ki (1985)

  • 송중기,宋鐘基,Song Jung Ki
  • Secheon-dong, Daejeon, South Korea
  • September, 19, 1985
  • Height: 178 CM
  • Viewed: 250494
 • Park Shin Hye (1990)

  Park Shin Hye (1990)

  • 박신혜,朴信惠,Park Sin Hye,Bak Sin Hye,Pu Xin Hui
  • Paju, Gyeonggi, South Korea
  • February, 18, 1990
  • Height: 163 CM
  • Viewed: 250487
 • Kim So Hyeon (1999)

  Kim So Hyeon (1999)

  • 김소현,金所泫,Gim So Hyeon,Kim So Hyun,Gim So Hyun
  • Australia
  • June, 04, 1999
  • Height: 165 CM
  • Viewed: 250483
 • Zanilia Zhao (1987)

  Zanilia Zhao (1987)

  • 赵丽颖,趙麗穎,赵小刀,Zhao Li Ying,Zhao Zanilia,Чжао Лиин
  • Langfang, Hebei, China
  • October, 16, 1987
  • Height: 165 CM
  • Viewed: 250475
 • Kim Soo Hyeon (1988)

  Kim Soo Hyeon (1988)

  • 김수현,金秀賢,Gim Soo Hyeon,Kim Soo Hyun,Gim Soo Hyun
  • Seoul, South Korea
  • February, 16, 1988
  • Height: 180 CM
  • Viewed: 250471
 • Mike D'Angelo (1989)

  Mike D'Angelo (1989)

  • พิรัชต์ นิธิไพศาลกุล,ไมค์ แองเจโล่,披拉·尼迪裴善官,Pirath Nitipaisankul,Mike Angelo,Mike Pirath Nipitpaisalkul,Mike Pirat Nipitpaisalkul
  • Thailand
  • December, 19, 1989
  • Height: 180 CM
  • Viewed: 250455
 • Lee Joon Ki (1982)

  Lee Joon Ki (1982)

  • 이준기,李准基,Lee Joon Gi,Lee Jun Gi,Lee Jun Ki
  • Busan, Korean
  • April, 17, 1982
  • Height: 178 CM
  • Viewed: 250455
 • Ji Seong (1977)

  Ji Seong (1977)

  • 지성,곽태근,地成,池誠,郭太根,チソン,Ji Sung,Kwak Tae Keun,Kwak Tae Geun,Gwak Tae Keun,Gwak Tae Geun,Чжи Сон,จี ซ็อง,ஜீ சுங்,جي سونغ
  • Yeongdeungpo-gu, Seoul, South Korea
  • February, 27, 1977
  • Height: 173 CM
  • Viewed: 179410
 • Choi Ji Woo (1975)

  Choi Ji Woo (1975)

  • 최지우,최미향,崔志宇,崔美香,Choi Mi Hyang,Cui Zhi You
  • Paju, Gyeonggi Province, South Korea
  • June, 11, 1975
  • Height: 172 CM
  • Viewed: 159383
 • Hwang Jeong Eum (1985)

  Hwang Jeong Eum (1985)

  • 황정음,黃正音,Hwang Jung Eum
  • Seoul, South Korea
  • January, 25, 1985
  • Height: 167 CM
  • Viewed: 153185
 • Kim So Eun (1989)

  Kim So Eun (1989)

  • 김소은,金素恩,Gim So Eun
  • Toegyewon-myeon, Namyangju-si, South Korea
  • September, 06, 1989
  • Height: 163 CM
  • Viewed: 104303
 • Kim Myeong Soo (L - INFINITE) (1992)

  Kim Myeong Soo (L - INFINITE) (1992)

  • 김명수,엘,金明洙,Gim Myeong Soo,Kim Myung Soo,Gim Myung Soo
  • Seoul, South Korea
  • March, 13, 1992
  • Height: 180 CM
  • Viewed: 76683
 • Gong Hyo Jin (1980)

  Gong Hyo Jin (1980)

  • 공효진,孔曉振,Kong Hyo Jin,Olive Kong,Kong Olive,Olive Gong,Gong Olive
  • Seoul, South Korea
  • April, 04, 1980
  • Height: 172 CM
  • Viewed: 73551
 • Hyeon Bin (1982)

  Hyeon Bin (1982)

  • 현빈,김태평,玄彬,金泰坪,Hyun Bin,Kim Tae Pyeong,Gim Tae Pyeong,Kim Tae Pyung,Gim Tae Pyung
  • Seoul, South Korea
  • September, 25, 1982
  • Height: 184 CM
  • Viewed: 71956
 • Lee Dong Wook (1981)

  Lee Dong Wook (1981)

  • 이동욱,李東旭,Yi Dong Wook,Lee Dong Wuk,Yi Dong Wuk
  • Seoul, South Korea
  • November, 06, 1981
  • Height: 185 CM
  • Viewed: 62465
 • Jo In Seong (1981)

  Jo In Seong (1981)

  • 조인성,趙寅成,Cho In Seong,Jo In Sung,Cho In Sung
  • South Korea
  • July, 28, 1981
  • Height: 186 CM
  • Viewed: 62076
 • Kim Hyeon Joo (1977)

  Kim Hyeon Joo (1977)

  • 김현주,金賢珠,Gim Hyeon Joo,Kim Hyun Joo,Gim Hyun Joo
  • Kyung-ki province, Il-san City, South Korea
  • April, 24, 1977
  • Height: 167 CM
  • Viewed: 59595
 • Song Hye Kyo (1981)

  Song Hye Kyo (1981)

  • 송혜교,宋慧敎,宋慧乔,Song Hye Gyo,Lorraine Song,Song Lorraine
  • South Korea
  • November, 22, 1981
  • Height: 161 CM
  • Viewed: 58755
 • Yang Yang (1991)

  Yang Yang (1991)

  • 杨洋,楊洋,Yeung Yeung,Ян Ян
  • Shanghai, China
  • September, 09, 1991
  • Height: 180 CM
  • Viewed: 58235
 • Park Bo Geom (1993)

  Park Bo Geom (1993)

  • 박보검,朴寶劍,Park Bo Keom,Park Bo Kum,Park Bo Gum
  • Mok-dong, Seoul, South Korea
  • June, 16, 1993
  • Height: 182 CM
  • Viewed: 58227
 • Lee Sang Yoon (1981)

  Lee Sang Yoon (1981)

  • 이상윤,李相侖,Yi Sang Yoon,Lee Sang Yun
  • Seoul, South Korea
  • August, 15, 1981
  • Height: 186 CM
  • Viewed: 50461
 • Lee Bo Yeong (1979)

  Lee Bo Yeong (1979)

  • 이보영,李宝英,Lee Bo Young,Yi Bo Yeong,Yi Bo Young
  • Seoul, South Korea
  • January, 12, 1979
  • Height: 168 CM
  • Viewed: 49460
 • Kim Hye Soo (1970)

  Kim Hye Soo (1970)

  • 김혜수,金憓秀,金惠秀,キム・ヘス,Gim Hye Soo,คิม ฮเย-ซู
  • Pusan, South Korea
  • September, 05, 1970
  • Height: 168 CM
  • Viewed: 46976
 • Jeong Kyeong Ho (1983)

  Jeong Kyeong Ho (1983)

  • 정경호,鄭京浩,Jeong Gyeong Ho,Jeong Kyung Ho,Jeong Gyung Ho,Jung Kyung Ho,Jung Gyung Ho
  • South Korea
  • August, 31, 1983
  • Height: 184 CM
  • Viewed: 46802
 • Jang Hyeok (1976)

  Jang Hyeok (1976)

  • 장혁,정용준,鄭勇俊,Jang Hyuk,Jeong Yong Joon,Jung Yong Joon
  • Busan, South Korea
  • December, 20, 1976
  • Height: 177 CM
  • Viewed: 39511
 • Joo Sang Wook (1978)

  Joo Sang Wook (1978)

  • 주상욱,朱相昱
  • Seoul, South Korea
  • July, 18, 1978
  • Height: 180 CM
  • Viewed: 30576
 • Gong Yoo (1979)

  Gong Yoo (1979)

  • 공유,공지철,孔劉,孔地哲,Kong Yoo,Kong Ji Cheol,Gong Ji Cheol,Kong Ji Chul,Gong Ji Chul
  • Busan, South Korea
  • July, 10, 1979
  • Height: 184 CM
  • Viewed: 28273
 • Yoon Eun Hye (1984)

  Yoon Eun Hye (1984)

  • 윤은혜,尹恩惠,Yun Eun Hye
  • Guro-gu, Seoul, South Korea
  • October, 03, 1984
  • Height: 168 CM
  • Viewed: 26946
 • Shin Min Ah (1984)

  Shin Min Ah (1984)

  • 신민아,양민아,申敏兒,Yang Min Ah,Sin Min Ah
  • South Korea
  • April, 05, 1984
  • Height: 168 CM
  • Viewed: 24731
 • Choi Jin Hyeok (1986)

  Choi Jin Hyeok (1986)

  • 김태호,최진혁,崔振赫,金太昊,Choi Jin Hyuk,Kim Tae Ho,Gim Tae Ho
  • Mokpo, South Korea
  • February, 09, 1986
  • Height: 186 CM
  • Viewed: 23168
 • Chae Soo Bin (1994)

  Chae Soo Bin (1994)

  • 채수빈,裵秀彬,チェ・スビン,Чхе Су Бін,แช ซู-บิน,
  • Anyang, South Korea
  • July, 10, 1994
  • Height: 167 CM
  • Viewed: 22499
 • Jeon Ji Hyeon (1981)

  Jeon Ji Hyeon (1981)

  • 전지현,왕지현,全智賢,王智賢,Jeon Ji Hyun,Jun Ji Hyeon,Jun Ji Hyun,Wang Ji Hyeon,Wang Ji Hyun,Gianna Jun,Jun Gianna
  • Seoul, South Korea
  • October, 30, 1981
  • Height: 173 CM
  • Viewed: 21157
 • Ha Ji Won (1978)

  Ha Ji Won (1978)

  • 하지원,전해림,河智苑,田海林,Jeon Hae Rim,Jun Hae Rim
  • Seoul, South Korea
  • June, 28, 1978
  • Height: 168 CM
  • Viewed: 20347